Home Trang chủ Sản phẩm Menu Liên hệ    

Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP (1.0 Megafixel)

Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP (1.0 Megafixel)

470.000

450.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IRP (1.0 Megafixel)

Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IRP (1.0 Megafixel)

540.000

450.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IR (1.0 Megafixel)

Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IR (1.0 Megafixel)

540.000

500.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IR (1.0 Megafixel)

Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IR (1.0 Megafixel)

610.000

500.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IT3 (1.0 Megafixel)

Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IT3 (1.0 Megafixel)

930.000

744.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 (1.0 Megafixel)

Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 (1.0 Megafixel)

930.000

744.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 (1.0 Megafixel)

Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 (1.0 Megafixel)

1.070.000

856.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP (2.0MP)

680.000

600.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRP (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRP (2.0MP)

750.000

600.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IR (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IR (2.0MP)

750.000

650.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR (2.0MP)

820.000

700.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRM (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRM (2.0MP)

1.070.000

856.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 (2.0MP)

1.290.000

1.032.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 (2.0MP)

1.360.000

1.000.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT5 (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT5 (2.0MP)

1.580.000

1.264.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-WL3 (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-WL3 (2.0MP)

1.790.000

1.432.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-WL5 (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-WL5 (2.0MP)

1.930.000

1.544.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CC12D9T (2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CC12D9T (2.0MP)

4.510.000

3.608.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH (Zoom 10X, 2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH (Zoom 10X, 2.0MP)

6.300.000

5.040.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRE (POC, 2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRE (POC, 2.0MP)

1.360.000

1.088.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 (POC, 2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 (POC, 2.0MP)

1.500.000

1.200.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-VFIR3E (POC, 2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-VFIR3E (POC, 2.0MP)

2.430.000

1.944.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-VFIR3E (POC, 2.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-VFIR3E (POC, 2.0MP)

2.360.000

1.888.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Camera Hikvision DS-2CE16F1T-IT (3.0MP)

Camera Hikvision DS-2CE16F1T-IT (3.0MP)

1.070.000

856.000

Liên hệ để có giá tốt nhất

Bản quyền © 2008-2015 SIÊU THỊ ĐIỆN THÔNG MINH
Truy cập phiên bản máy tính